MYK

BEJ Kauçuk Plastik Kimya Tekstil Sektöründe Çalışan Personellerin Mesleki Yeterlilik Belgelerine Sponsor Olmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilmiştir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. 

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2017/1 sayılı tebliği ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen tekstil sektöründeki aşağıdaki mesleklerde 12 aylık geçiş süresi dolmuştur. 27.09.2018 tarihi itibariyle 2017/1 sayılı tebliğde yer alan bu mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Zorunlu meslek gruplarında aşağıdaki alanlarda çalışan personellerin MYK mesleki yeterlilik belgeleri almalarında sponsor olmaktayız

11UY0039-3:2014 - MYK - Ön İplik Operatörü - Seviye 3

11UY0037-2:2014 - MYK-İplik Eğirme Operatörü - Seviye 2

11UY0036-2:2014 - MYK-İplik Bitim İşleri Operatörü - Seviye 2

13UY0139-3:2014 - MYK-Ön Terbiye Operatörü - Seviye 3

13UY0138-3:2014 - MYK-Boyama Operatörü - Seviye 3

13UY0137-3:2014 - MYK-Bitim İşlemleri Operatörü - Seviye 3

 

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMANIN  AVANTAJLARI NELERDİR

MYK mesleki yeterlilik belgesi ile işlerin tanımlanmış kiriterlerine göre kalifiyeli kişiler tarafından yapılmasına olanak sağlar.

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar.

Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Bireyler İçin Avantajları

Belge sahipleri istihdamda ve mesleki kariyerlerinde bir adım önde olmaktadırlar.

Yetkili firmalarca Ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.
Tecrübesini ve yetkinliğini belgelendirdiği için Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajları

Nitelikli işgücü ile çalışma hayatındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkı sağlanacaktır

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. Nitelikli personelin istihdamına katkıda bulunur
İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmasını sağlar

 

PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Tekstil sektöründe yetkinliğini kanıtlamak isteyen yukarıda belirtilen alanlarda çalışanların sınav ve belgelendirme ücretleri BEJ KİMYA tarafından karşılanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen çalışanlar başvurularını için aşağıdaki linkten ulaşabilir

https://www.tekstilturk.com.tr/